S T O R I T V E

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog: 1,8 EUR/1500 znakov brez presledkov

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog – V 24 urah: 2,5 EUR/1500 znakov brez presledkov

Lektoriranje ostalih besedil: 2,5 EUR/1500 znakov brez presledkov

Tehnično urejanje diplomskih nalog: 15-30 EUR

Pisanje drugih tekstov: 60 EUR/h

Pisanje in kreativno oblikovanje življenjepisa: 30 EUR

Spremno pismo: 15 EUR

Kreativni življenjepis + spremno pismo: 40 EUR

KONTAKT: mateja.arnez@gmail.com